Δέσποινα Γιαννουλίδου-Παπαδοπούλου  | Master of Science στην Ορθοδοντική
Μετεκπαιδευθείσα στην Ορθοδοντική, Πανεπιστήμιο Krems, Αυστρία

Οδοντιατρείο Αποκλειστικής Παροχής Ορθοδοντικών Υπηρεσιών Υγείας σε Παιδιά, Έφηβους και Ενήλικες


Home | Ιατρείο | Βιογραφικό | Συνδέσεις | Επικοινωνία

            Αρχική σελίδα | Τοποθεσία | Υπηρεσίες | Μέλος Επιστ. Εταιρειών | Το Ιατρείο | Πληροφορίες για την Ορθοδοντική  | Θεραπευμένοι Ασθενείς | Ορθοδοντικές Συσκευές | Συχνές Ερωτήσεις  | Παιχνίδια


Πληροφορίες σχετικά με την ορθοδοντική

 

Η παρακάτω λίστα περιέχει βίντεο που είναι δημοσιευμένα στο YouTube τα οποία έχουν σχέση με διάφορα θέμα της ορθοδοντικής. Μπορείτε να τα παρακολουθήσετε κάνοντας κλικ επάνω στα αντίστοιχα εικονίδια ή τους τίτλους.

 

Γενικές πληροφορίες σχετικά με την ορθοδοντική


Introduction to Orthodontics

Τypical Orthodontic Patient

Orthodontist vs Mother

Orthodontist vs General Dentist

Pediatric Dentist

The Average Dental Patient

 

Στοματική υγιεινή


Brushing Techniques with Braces    

Flossing with superfloss

Brushing with Proxabrush

Brushing Problem Areas Dental Cavity - 3D Medical Animation
Kids Cavity Movie Dental Sealants and Fissurotomy
Gingival Recession Periodontal Pocket Formation

 

Ορθοδοντικά προβλήματα


Eruption of Teeth Eruption of Teeth (Panoramic View)

Impaction of the Maxillary Canine

Impaction of Third Molars

Early Primary First Molar Loss Early Primary Second Molar Loss

Deep Bite Open Bite

Crossbite Facial Asymmetry

Class I && Spacing Class I & Open Bite

Class II, Division 1 Class II, Division 2

Class II, Division 1 & Overbite

Class III (skeletal)

Lip Posture and Anterior Teeth Relations    

Lip Posture Class II, Division 1

Lip Posture Class II, Division 2
Lip Posture Class II & Overbite Lip Posture Class III

Temporomandibular Joint (TMJ) - Normal Temporomandibular Joint (TMJ) - Anterior Disc Displacement

 

Ορθοδοντικές Τεχνικές


 

    Μεταλλικά Brackets

Metallic Braces (& Ligation of Wires with Steinless Steel Ties)

Metallic Braces (& Ligation of Wires with elastics)

Direct Bonding Procedure (How Braces are placed on the Teeth) Indirect Bonding of Braces (How Braces are placed on the Teeth)

Mettallic Braces & Elastomeric Chain Closing Spaces in Teeth Separation of Teeth with Elastics

Intrusion Arch Bite Turbo Appliances

 

    Διαφανή Brackets

Clear Brackets    

 

    Γλωσσικά Brackets

Lingual Brackets    

 

    Διαφανείς Νάρθηκες

Invisible Aligners    

 

Ορθοδοντικές Συσκευές


Lower Lingual Arch Nance Appliance
Lower Arch Holding Arch Lip Bumper
Space Maintainer

Space Regainer
Quad Helix Expander Rapid Palatal Expansion (RPE) with Hyrax appliance
Maxillary Expander (Removable) Mandibular Expander (Removable)
Cervical Headgear High Pull Headgear
Fixed Pendulum Appliance (FPA) Fixed Pendulum Appliance with Expander (FPAE)
Bionator

Bite Plate Appliance
Herbst Appliance Forsus Spring with Braces
Anterior Crossbite Appliance Face Mask
Braces and Retainer Spring Retainer for retention
Positioner    

 

Ορθοδοντικές θεραπευτικές παρεμβάσεις


Extraction of Upper & Lower 1st Premolars Extraction of Upper 1st Premolars
Extraction of Upper & Lower 2nd Premolars Extraction of Upper 1st Premolars & Lower 2nd Premolars
Serial Extraction Tretament

Single Lower Incisor Extraction

Treatment of Impacted Canines

Molar Uprighting for Implant Placement
Treatment of Congenital Missing Lateral Incisors

Build-up of Lateral Incisor

Recontouring Teeth to Reduce Crowding Interproximal Stripping (Recontouring of Teeth)
Reduction of Black Triangles    

 

Ορθοδοντικά εμφυτεύματα και μίνι-εμφυτεύματα


Mini-Screw-Implants    
Molar Intrusion Using Mini-Screw Implants Open Bite Treatment with Mini-Screw Implants & Clear Braces
Anterior Retraction Using Mini-Screw Posterior Protraction Using Mini-Screw Implants
Complete Dental Retraction Using Mini-Screw Implants Canine Retraction with Mini-Screw Implants

Anterior Tooth Implant Posterior Tooth Implant
Bone Grafting to prepare for Implants    

 

Ορθοδοντική θεραπεία & oρθογναθική xειρουργική


Third Molar Extraction Soft Tissue Impaction

Third Molar Extraction Partial Boney Impaction
Lower Jaw Set-Back Surgery Mandibular Advancement Surgery
Upper Jaw Advancement Surgery Bi-Jaw Surgery
Surgical Correction of Deep Bite (Gummy Smiles) Surgically Assisted Palatal Expansion
Surgical Correction of Open Bite - Maxillary Impaction Surgery Surgical Correction of Open Bite - Maxillary Impaction Segmental Surgery
Surgical Correction of Long Face Syndrome Maxillary Posterior (Upper Back) Impaction with Mandibular Advancement Surgery Surgical correction of Open Bite & Prognathism - Maxillary Posterior Impaction, Maxillary Advancement & Mandibular Setback Surgery

Reduction Genioplasty Surgery

Advancement Genioplasty Surgery

YouTube© 2010 YouTube, LLC 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066


© Δ. Γιαννουλίδου-Παπαδοπούλου | ΜSc στην Ορθοδοντική | E: info@dent.net.gr | W: www.dent.net.gr